1
Все още няма класиране

Финал

Космос

Ограничение по време: 5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 1 от кръг финал / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Test generator (генератор на тестове, според описанието в условието на задачата)

Output checker & grader

Анализ на решението на Веселин Георгиев, победител в кръга.

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/