1
Все още няма класиране

4ти кръг Спринт

letters-50

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

numbers-100

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

robot-200

Ограничение по време: 2.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

fence-300

Ограничение по време: 3 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

2014-300

Ограничение по време: 2.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

table

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

magic

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

paths

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/