6
Временно класиране след кръг #5
1. 390
2. 314
3. 250
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

Elections - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Game - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Conversion - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Coins - 50

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Fence - 100

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Candies - 130

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Sightseeing - 240

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Company - 300

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/