final
Временно класиране след кръг #6
1. 390
2. 384
3. 300
Виж пълно класиране

3ти кръг Маратон

Maxpath

Ограничение по време: 5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 3 / 2019 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/