1
Все още няма класиране

6ти кръг Спринт

subtasks - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

cannons - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

dwarfs - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

Combine - 50

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

Digits - 100

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

Points - 150

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

Balloons - 225

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук

HLCS - 250

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2019 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/