final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

6ти кръг Спринт

Финално класиране

# Име Град Точки за anagrams Точки за seq Точки за arrays Точки за score Точки за farm Общ брой точки Точки
1 София 49.238 76.344 133.385 170.424 - 429.391 100
2 Шумен 36.091 56.527 0.000 170.294 - 262.911 85
3 Варна 48.594 72.004 0.000 126.333 - 246.931 70
4 Варна 49.005 76.334 0.000 - - 125.339 60
5 Монтана 48.665 74.789 0.000 - - 123.454 50
6 Враца 48.532 70.765 0.000 - - 119.297 40
7 Шумен 46.238 70.905 0.000 - - 117.143 35
8 София 46.798 67.955 0.000 - - 114.753 30
9 Хасково 49.005 62.339 0.000 - - 111.344 25
10 Плевен 46.869 61.930 0.000 - - 108.799 20
11 Хасково 48.321 53.359 0.000 - - 101.680 18
12 Габрово 48.078 43.279 - - - 91.357 16
13 Shumen 47.871 43.424 0.000 - - 91.295 14
14 София 49.238 38.508 0.000 0.000 0.000 87.747 12
15 София 48.794 36.268 0.000 0.000 0.000 85.063 10
16 Враца 47.929 26.116 - - - 74.045 9
17 Ямбол 48.483 0.000 0.000 - - 48.483 8
18 Варна 47.903 - - - - 47.903 7
19-20 Варна 47.838 - - - - 47.838 6
19-20 София 47.838 - 0.000 - - 47.838 6
21 Пловдив 43.574 0.000 - - - 43.574 1
22 Ямбол 42.443 - - - - 42.443 1
23 Шумен 40.793 0.000 - - - 40.793 1
24 Шумен 29.194 0.000 - - - 29.194 1
25 Шумен 27.960 0.000 - - - 27.960 1
26 Шумен 0.000 27.184 0.000 - - 27.184 1
27 Варна 18.315 - - - - 18.315 1
28 Пловдив 17.003 - - - - 17.003 1
29 Варна 15.509 - - - - 15.509 1
30-37 София - 0.000 - - - 0.000 0
30-37 Шумен - 0.000 - - - 0.000 0
30-37 Шумен - 0.000 - - - 0.000 0
30-37 Варна 0.000 - - - - 0.000 0
30-37 Шумен 0.000 - - - - 0.000 0
30-37 Шумен 0.000 - - - - 0.000 0
30-37 0.000 0.000 - - - 0.000 0
30-37 Plovdiv 0.000 - - - - 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/