3
Временно класиране след кръг #2
1. 160
2. 105
3. 100
Виж пълно класиране

Финално класиране(младежи) за 2019-2020

Очаквайте след края на финалния кръг
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/