final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете за 2016-2017

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 София 100 85 70 255
2 Варна 85 60 50 195
3 Русе 18 100 60 178
4 София 70 50 40 160
5 Plovdiv 0 70 85 155
6 Shumen 60 40 30 130
7 Ямбол - - 100 100
8 Шумен 40 30 - 70
9 Бургас 30 35 - 65
10 Русе 25 1 35 61
11 Варна 50 - - 50
12 Варна 14 25 10 49
13-14 Yambol 1 20 14 35
13-14 Горна Оряховица 35 - - 35
15-16 София - 7 25 32
15-16 Шумен 0 12 20 32
17 Сомбор 25000, Србија 8 - 18 26
18 Хасково 9 14 1 24
19 Sombor 20 - - 20
20-21 София - 18 - 18
20-21 Габрово 12 6 - 18
22-23 Свиленград 1 16 - 17
22-23 Габрово - 1 16 17
24-25 Враца 16 - - 16
24-25 Yambol 6 10 - 16
26 Шумен Школа А§Б 0 8 7 15
27 Sombor 0 - 12 12
28-29 София 10 - - 10
28-29 Sombor 1 - 9 10
30 Yambol - 9 - 9
31-32 Шумен 7 1 - 8
31-32 Плевен - - 8 8
33 София 0 1 6 7
34-36 Велико Търново 5 - - 5
34-36 София - - 5 5
34-36 Разград - 5 - 5
37-38 София 1 1 1 3
37-38 Sombor 1 1 1 3
39-41 Варна 0 1 1 2
39-41 Русе - 1 1 2
39-41 Русе 1 1 - 2
42-69 1 - - 1
42-69 Горна Оряховица - 1 - 1
42-69 Пловдив - 1 - 1
42-69 София 1 - - 1
42-69 София 1 - - 1
42-69 Бургас 1 - - 1
42-69 София 1 - - 1
42-69 Sofia 1 - - 1
42-69 София 1 - - 1
42-69 Хасково - - 1 1
42-69 Варна - - 1 1
42-69 Габрово - - 1 1
42-69 София - - 1 1
42-69 Sofia - - 1 1
42-69 Варна 1 - - 1
42-69 Благоевград - 1 - 1
42-69 Варна - 1 - 1
42-69 София - 0 1 1
42-69 София 1 - - 1
42-69 dolni dubnik 0 - 1 1
42-69 Шумен Школа А&Б 0 1 - 1
42-69 Плевен - 1 - 1
42-69 Шумен - 1 - 1
42-69 София - 1 - 1
42-69 Шумен, Школа А&Б 0 1 - 1
42-69 varna - 1 - 1
42-69 Pleven 0 - 1 1
42-69 Шумен Школа А&Б 0 1 - 1
70-95 Пирдоп - - 0 0
70-95 burgas - - 0 0
70-95 София - - 0 0
70-95 Варна, Школа А&Б - - 0 0
70-95 Велико Търново - - 0 0
70-95 Sofia 0 - - 0
70-95 Пловдив 0 - - 0
70-95 qwe - - 0 0
70-95 Бургас 0 - - 0
70-95 София - 0 - 0
70-95 Sofia - - 0 0
70-95 Габрово - 0 - 0
70-95 Перник - 0 0 0
70-95 Sofia 0 - - 0
70-95 Sombor 0 - - 0
70-95 София 0 - - 0
70-95 Sofia 0 - - 0
70-95 Бургас 0 - - 0
70-95 shumen 0 0 0 0
70-95 Шумен 0 - - 0
70-95 София 0 - - 0
70-95 София 0 - - 0
70-95 Габрово 0 - - 0
70-95 Горна Оряховица 0 - - 0
70-95 София 0 - - 0
70-95 Пловдив 0 - - 0
Партньори
 http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.prestigio.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.musala.com/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
https://www.president.bg/