-1
Крайно класиране след последния кръг
1 Encho Mishinev : 100
2 Pascal Pons : 85
3 Тодор Бончев : 70
Виж пълно класиране


Новини

Потвърден е патронът на втори кръг на CodeIT

София, 07.11.2017
snimka

С голямо вълнение поканата да бъде патрон на втори кръг (Спринт) на Международния конкурс по програмиране CodeIT прие ректорът на Технически университет София проф. дтн инж. Георги Михов.

Проф. Михов е инженер по радиоелектроника, професор по Цифрова схемотехника. Завършил е ВМЕИ – София  със специалност „Електронна техника“, специализация „Електронно ядрено и медицинско приборостроене“. Основни области на преподавателската и научната му дейност са: цифрова електроника, микропроцесорна схемотехника, диагностика на цифрови електронни устройства, промишлени контролери и системи за управление.

Техническият университет в София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука

up_guy
Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.basscom.org/
http://www.gaminggear.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/