final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете(младежи) за 2015-2016

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 Варна 85 100 100 285
2 Габрово 100 70 85 255
3 София 70 85 35 190
4 Yambol 60 35 50 145
5 Шумен Школа А§Б 30 20 70 120
6 София 35 60 20 115
7 Варна 50 40 - 90
8 Свиленград 9 16 60 85
9 Шумен Школа А&Б 40 25 - 65
10 Sofia 20 - 40 60
11 София - 50 - 50
12 Русе 25 12 - 37
13 Варна 10 0 25 35
14 Шумен, Школа А&Б 16 18 - 34
15-16 Sofia - 30 - 30
15-16 Plovdiv - 0 30 30
17 Шумен Школа А&Б 12 8 - 20
18 Благоевград 18 - - 18
19-20 shumen 14 - - 14
19-20 Пловдив - 14 - 14
21 Пловдив 0 10 0 10
22 Бургас - 9 - 9
23 Габрово 8 - - 8
24 Sofia 0 7 0 7
25-29 София 0 - - 0
25-29 Sofiq - 0 - 0
25-29 Varna 0 - - 0
25-29 София 0 - - 0
25-29 Shumen 0 - - 0
Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/
http://www.president.bg/