0

2ри кръг Спринт

Дата и продължителност на кръга

Старт: 20.11.2011 / 10:45 ч.
Край: 20.11.2011 / 13:45 ч.

picture

Бих желал да поздравя Мусала Софт за инициативата и провеждането на това състезание, особено за неговия нов формат. Убеден съм, че тези състезания ще дадат възможност на най-добрите млади специалисти в областта на програмирането и информационните технологии, да изявят своя талант. Не се съмнявам, че в състезанието ще участват много ученици, които с удоволствие ще очаквам да постъпят във Факултета по математика и информатика.проф. д.м.н. Иван Сосков
Декан на ФМИ, Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Награди : 2ри кръг Спринт

    За първите трима ще има:
  • Външен хард диск 500GB;
  • Лицензи за мобилни приложения по избор, предоставени от Melon Technologies.

Патрон на кръга - Факултет по Математика и Информатика към СУ

Спонсори

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.tu-sofia.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.fmi-plovdiv.org/index.jsp?ln=1&id=58
http://www.musala.com/bg/
http://wwwen.zte.com.cn/en/
http://zaednovchas.bg/
http://codeit.bg/pages/final
http://www.basscom.org/
http://melon.bg/
http://www.brother.bg/
http://www.bait.bg/
http://www.cnsys.bg/index.php
http://www.ogy-edimit.com/
http://www.brainware-bg.com/
http://joyoptics.com/
http://www1.lexmark.com/bg_BG/
http://www.freckles.bg/
http://www.computel.bg/
http://www.milleniumbg.eu/bg/
http://www.infodar.com/
http://gornabania.com/
http://www.emiroglio-wine.com/bg/about.html
http://www.bitebg.com/
http://www.dealers.maserati.com/dealers/bg/bg/gransportauto/index/dealer/about-us.html