final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Глобално класиране(младежи) за 2020-2021

Позиция Пълно име Град Първи кръг Втори кръг Трети кръг Четвърти кръг Пети кръг Шести кръг Общо
1 Варна 100 - 85 100 - 100 385
2 Шумен 85 100 100 - - - 285
3 София - - - 85 0 70 155
4 Габрово - 0 - 60 0 85 145
5 Sofia - - - 70 - - 70
6 София - - - 50 - - 50
7 Sofia - - - 40 - - 40
8 София - - - 35 - - 35
9 Габрово - - - 30 - - 30
10-15 София - - - 0 - - 0
10-15 София - - - 0 - - 0
10-15 Хасково - 0 - - - - 0
10-15 Хасково - 0 - - - - 0
10-15 София - - - 0 - - 0
10-15 Банкя - - - 0 - - 0
Партньори
https://www.president.bg/