final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете за 2020-2021

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 Габрово 70 100 100 270
2 Русе 50 85 60 195
3 Sofia 100 60 30 190
4 Ямбол 85 - 85 170
5 Русе - 70 50 120
6 Prilep, Macedonia 35 0 70 105
7 Варна 30 18 40 88
8 Ямбол 0 50 35 85
9 София 60 - - 60
10 София 20 35 - 55
11 Sombor 40 10 - 50
12 Варна - 40 0 40
13 Sombor 0 30 - 30
14-16 Плевен 0 0 25 25
14-16 Belgrade 25 - - 25
14-16 Русе 0 25 - 25
17-18 Yambol 0 0 20 20
17-18 Габрово 0 20 - 20
19-20 Свиленград 18 - - 18
19-20 Варна - - 18 18
21-22 София 16 - - 16
21-22 Sombor 0 16 - 16
23 Велико Търново - 14 - 14
24 София 0 12 - 12
25 Бургас 0 9 - 9
26-42 Шумен Школа А&Б 0 - - 0
26-42 Шумен 0 - - 0
26-42 Шумен, Школа А&Б 0 - - 0
26-42 Шумен 0 - - 0
26-42 Шумен 0 - - 0
26-42 София - 0 - 0
26-42 Бургас - 0 - 0
26-42 София - - 0 0
26-42 София - - 0 0
26-42 Шумен 0 - - 0
26-42 Yambol 0 - - 0
26-42 Варна 0 - - 0
26-42 София 0 - 0 0
26-42 Плевен 0 - - 0
26-42 Шумен Школа А&Б 0 - - 0
26-42 shumen 0 - - 0
26-42 Смолян 0 - - 0
Партньори
https://www.president.bg/