2ри кръг Спринт

pooh - 50

Условието на задача 1 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

nthword - 200

Условието на задача 2 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

metro - 300

Условието на задача 3 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

park - 550

Условието на задача 4 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

countm - 700

Условието на задача 5 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

Спонсори

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://melon.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.bait.bg/
http://www.elsys-bg.org/
http://npmg.org/
http://www.basscom.org/
http://fmi-plovdiv.org/
http://www.evrika.org/