Fifth round Marathon

Crossword

The statement of task #1 in round 5 / 2013 can be downloaded from here

Additional files

Тестовете, както са видими от web service-a.

Информация, за това как да се предават решенията. (docx)

Информация, за това как да се предават решенията. (pdf)

Информация за финалното тествате + генератор. (обновено)

Финалните тестове (от тест 1 до тест 20), както се виждат от тестовата машина.

Финалните тестове (от тест 21 до тест 40), както се виждат от тестовата машина.

Финалните тестове (от тест 41 до тест 60), както се виждат от тестовата машина.

Финалните тестове (от тест 61 до тест 80), както се виждат от тестовата машина.

Анализ на решението на Ивайло Странджев - победител в кръга.

Partners
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://melon.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.bait.bg/
http://www.elsys-bg.org/
http://npmg.org/
http://www.basscom.org/
http://fmi-plovdiv.org/
http://www.evrika.org/