-1
Крайно класиране след последния кръг
1 Encho Mishinev : 100
2 Pascal Pons : 85
3 Тодор Бончев : 70
Виж пълно класиране

1ви кръг Маратон

fixdna

Ограничение по време: 8 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 1 / 2014 може да бъде свалено от тук
Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.basscom.org/
http://www.gaminggear.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/