-1
Крайно класиране след последния кръг
1 Encho Mishinev : 100
2 Pascal Pons : 85
3 Тодор Бончев : 70
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

basek-50(junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

sticks-80(junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

tasks-100(junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

brackets-80

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

diet-120

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

birthday-200

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

function-250

Ограничение по време: 6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

crossword-250

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.basscom.org/
http://www.gaminggear.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/