final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

rana - 50

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

bullcode - 80

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

cities - 180

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

barcode - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

scourge - 100

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

robots - 150

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

clown - 200

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

wizard - 320

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/
http://www.president.bg/