final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

4ти кръг Спринт

dragon-50

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

phonebook-80

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.8 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

heritage-150

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

symbol-50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

farm-100

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

invaders-150

Ограничение по време: 0.8 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

brackets-250

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 16 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

hipsters-320

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/
http://www.president.bg/