final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

6ти кръг Спринт

competition-50

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

walk-80

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

ring-150

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

stats-50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

strip-100

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

building-150

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

groups-250

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 32 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

string-320

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 32 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/
http://www.president.bg/