final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете за 2015-2016

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 София 85 40 85 210
2 Shumen 60 60 50 170
3 Yambol 70 85 - 155
4-5 Русе 20 30 100 150
4-5 Ямбол 50 100 - 150
6 София 40 70 30 140
7 Варна 25 50 60 135
8 Хасково 30 18 70 118
9 София 100 - - 100
10 Шумен 12 20 40 72
11 35 25 - 60
12 Бургас 1 1 35 37
13 Шумен 1 35 - 36
14 Хасково 16 10 9 35
15 Варна 1 6 20 27
16-17 Пловдив 9 16 - 25
16-17 Хасково - - 25 25
18 София 5 - 18 23
19 Велико Търново 18 1 - 19
20-22 Хасково 10 1 5 16
20-22 Варна 1 1 14 16
20-22 София - - 16 16
23-24 Враца 1 14 - 15
23-24 Велико Търново 14 1 - 15
25-26 Габрово 1 1 12 14
25-26 Велико Търново 6 8 - 14
27-28 Hackney 1 12 - 13
27-28 Шумен 7 5 1 13
29 Габрово 1 1 10 12
30 Пловдив 1 9 - 10
31 Шумен 8 1 - 9
32-34 Plovdiv - 0 8 8
32-34 Полски Тръмбеш 0 1 7 8
32-34 Шумен 1 7 - 8
35 Плевен - 1 6 7
36-41 Yambol 1 1 1 3
36-41 Шумен Школа А§Б 1 1 1 3
36-41 Горна Оряховица 1 1 1 3
36-41 Варна 1 1 1 3
36-41 София 1 1 1 3
36-41 Велико Търново 1 1 1 3
42-49 Русе 1 1 - 2
42-49 Sofia 1 1 - 2
42-49 Шумен 1 1 - 2
42-49 Пловдив 1 1 - 2
42-49 Варна 1 0 1 2
42-49 Шумен Школа А&Б 1 1 - 2
42-49 Горна Оряховица - 1 1 2
42-49 Pleven - 1 1 2
50-86 Sofia - 1 - 1
50-86 Сливен 1 - - 1
50-86 Габрово - 1 - 1
50-86 Пирдоп 0 0 1 1
50-86 Русе 0 1 - 1
50-86 Lviv - 1 - 1
50-86 - 1 - 1
50-86 София 1 - - 1
50-86 Пловдив - 1 - 1
50-86 1 - - 1
50-86 Русе - 1 - 1
50-86 София - 1 - 1
50-86 София 1 - - 1
50-86 София 1 - - 1
50-86 София 0 0 1 1
50-86 Шумен 0 1 - 1
50-86 София - 1 - 1
50-86 - 1 - 1
50-86 Плевен 1 - - 1
50-86 Враца 1 - - 1
50-86 Варна 0 1 - 1
50-86 Пловдив 1 - - 1
50-86 София - - 1 1
50-86 Шумен 1 - - 1
50-86 Хасково - - 1 1
50-86 Варна 1 - - 1
50-86 dolni dubnik - - 1 1
50-86 Шумен, Школа А&Б 0 1 - 1
50-86 Sofia 0 - 1 1
50-86 Pleven - - 1 1
50-86 София 1 - - 1
50-86 Шумен 1 - - 1
50-86 Sofia 1 - - 1
50-86 София 1 0 - 1
50-86 Sofia - 1 0 1
50-86 Пловдив 1 - - 1
50-86 Свиленград 0 - 1 1
87-108 Вълчи дол - 0 - 0
87-108 Варна - 0 - 0
87-108 София - 0 - 0
87-108 Sofiq - 0 - 0
87-108 Шумен 0 - - 0
87-108 0 - - 0
87-108 Shumen 0 - - 0
87-108 Варна 0 - - 0
87-108 Шумен Школа А&Б 0 0 - 0
87-108 София 0 - - 0
87-108 Омуртаг 0 - - 0
87-108 Габрово 0 - - 0
87-108 Пловдив 0 - - 0
87-108 Varna 0 - - 0
87-108 Пловдив 0 0 0 0
87-108 Rouse 0 - - 0
87-108 Варна 0 - - 0
87-108 Shumen 0 - - 0
87-108 София 0 - - 0
87-108 0 - - 0
87-108 Campulung 0 - - 0
87-108 Shumen 0 - - 0
Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.bait.bg/
http://www.president.bg/