final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

6ти кръг Спринт

Evensum - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Darts - 110 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Sequence - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Xor - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

negsort - 70

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

promotion - 120

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

graph - 210

Ограничение по време: 0.6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

towers - 310

Ограничение по време: 2.6 сек

Ограничение по памет: 512 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори