final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете за 2017-2018

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1-2 Zagreb 100 100 70 270
1-2 Plovdiv 85 85 100 270
3 Габрово 35 60 85 180
4 София 50 70 6 126
5 Yambol 70 20 25 115
6 60 1 35 96
7 Русе 30 5 50 85
8 Shumen 40 25 18 83
9 Popovača 10 30 40 80
10 Kragujevac - - 60 60
11 Варна 18 35 - 53
12 Sofia 1 50 1 52
13 Yambol 25 18 1 44
14 Варна 20 9 14 43
15 Варна - 40 - 40
16 Шумен 8 1 30 39
17 Габрово 7 14 8 29
18 Русе - - 20 20
19 Сомбор, Serbia 6 12 1 19
20-21 Popovaca 1 16 1 18
20-21 Хасково 1 1 16 18
22 Русе 1 6 10 17
23 Sofia 16 - - 16
24-25 Габрово 12 1 1 14
24-25 Zagreb 14 - - 14
26 Пловдив - 1 12 13
27-30 Варна 1 - 9 10
27-30 София 1 8 1 10
27-30 София - 10 - 10
27-30 София 9 - 1 10
31 Велико Търново 1 1 7 9
32 Шумен Школа А&Б 1 7 - 8
33 Свиленград 5 1 - 6
34 Prilep, Macedonia 0 - 5 5
35-38 София 1 1 1 3
35-38 Sombor 1 1 1 3
35-38 София 1 1 1 3
35-38 Ямбол 1 1 1 3
39-45 Sombor (GSG) 1 1 - 2
39-45 Русе - 1 1 2
39-45 София 0 1 1 2
39-45 Шумен Школа А§Б 0 1 1 2
39-45 Шумен 1 1 - 2
39-45 София 1 1 - 2
39-45 Русе 1 1 - 2
46-78 Pleven 1 - - 1
46-78 Sofia 1 - - 1
46-78 Бургас 1 - - 1
46-78 Шумен, Школа А&Б 1 - - 1
46-78 Sombor 1 - - 1
46-78 Сомбор 1 - - 1
46-78 Sombor 1 - - 1
46-78 София 1 - - 1
46-78 Sombor 1 - - 1
46-78 Банкя 0 1 - 1
46-78 Велико Търново - 0 1 1
46-78 Варна 0 1 0 1
46-78 Плевен - 1 - 1
46-78 shumen 0 1 - 1
46-78 София - 1 - 1
46-78 Sofia - 1 - 1
46-78 Пловдив - 1 - 1
46-78 Yambol 0 0 1 1
46-78 Велико Търново - 1 - 1
46-78 София 0 1 0 1
46-78 Враца 0 - 1 1
46-78 Varna - 1 - 1
46-78 Sofia 0 - 1 1
46-78 Шумен Школа А&Б 0 1 - 1
46-78 Варна - - 1 1
46-78 Sombor - - 1 1
46-78 Sofia - - 1 1
46-78 Шумен 0 1 - 1
46-78 Plovdiv - - 1 1
46-78 Габрово 0 1 0 1
46-78 Sofia 0 1 0 1
46-78 Варна - - 1 1
46-78 Велико Търново - - 1 1
79-99 Русе - 0 - 0
79-99 Габрово - - 0 0
79-99 София - - 0 0
79-99 Sombor 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 Перник 0 - - 0
79-99 Смолян 0 - - 0
79-99 Skopje 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 Любимец 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 Димитровград 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 Sombor 0 - - 0
79-99 Sombor 0 - - 0
79-99 Стара Загора 0 - 0 0
79-99 Монтана 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 София 0 - - 0
79-99 Sombor 0 - - 0
Партньори