final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете(младежи) за 2018-2019

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 Popovaca 100 100 100 300
2 Варна 85 85 - 170
3 Sombor 35 60 70 165
4 София 50 - 85 135
5 Плевен 30 50 - 80
6-7 Габрово - 70 - 70
6-7 София 70 - - 70
8-9 Sofia 60 - - 60
8-9 София - - 60 60
10 - - 50 50
11-13 София 40 - - 40
11-13 София - 40 0 40
11-13 София - - 40 40
14 - - 35 35
15 Popovača - - 30 30
16 Sofia 25 - - 25
17 Sofia 20 - - 20
18 Sombor 18 - 0 18
19 Пловдив 16 - - 16
20 Sombor 0 - - 0
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/