1
No ranking yet

Third round Marathon

Игра

Time limit: 1 sec

Memory limit: 0 MiB
The statement of task #1 in round 3 / 2011 can be downloaded from here

Additional files

Помощен чекер, с който можете да тествате своите решения. Това не е официалният чекер, с който ще бъдат проверявани финалните решения.

Partners
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/