Временно класиране след кръг 5
1.Душко Обрадовић295
2.Boris Mihov235
3.Filip Repman193

3ти кръг Маратон

Дата и продължителност на кръга

Старт: 19.1.2020 / 14:00 ч.
Край: 09.2.2020 / 22:00 ч.

picture
От името на математиците и информатиците в Института по математика и информатика на БАН най-сърдечно Ви поздравявам като участници в юбилейното издание на един от най-авторитетните национални конкурси по информатика в България - CodeIT.
Нашият Институт с право се гордее, че е пионер в развитието на информатиката в България. В него са създадени първият български електронен калкулатор, първият български компютър, първият изчислителен център в България. И днес нашия Институт продължава да е един от лидерите на развитието на информатиката в България и е сред водещите в редица области. Институтът е център на създадената от покойния акад. Стефан Додунеков българска школа по теория на кодирането, която е сред най-утвърдените в света.
Нашите колеги са извървели пълния път за работа с компютри, започвайки с писане на програми на листинги, с перфоленти и перфокарти, за които много от Вас само са чували, за да стигнат до работа с най-съвременната техника.
Бих препоръчал на всички Вас от време на време да поглеждате и назад, защото винаги има от какво да се поучите. Само като пример ще посоча, че изстреляните през 1977 г. Вояджър 1 и Вояджър 2 отдавна са напуснали Слънчевата система, но продължават да предават информация, която достига до Земята след като пътува до нас със скоростта на светлината повече от 20 часа. А това са реликви от ранната космическа ера с компютърна памет от 68 килобайта.
Пожелавам Ви време на конкурса да създадете нови контакти със съмишленици, да сложите начало на нови приятелства и да се утвърдите като бъдещи лидери в областта на информационните технологии. Ние сме особено благодарни на Мусала Софт за инициативите и за грижите за израстването на младите специалисти в областта.

Акад. проф. д.м.н. Веселин Дренски, Директор на Института по математика и информатика на Българската академия на науките

Патрон на кръга - акад. Веселин Дренски

Спонсори

Партньори