Финално класиране за 2019-2020

Очаквайте след края на финалния кръг
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/