3
Временно класиране след кръг #2
1. 160
2. 100
3. 90
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете за 2020-2021

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 Sofia 100 - - 100
2 Ямбол 85 - - 85
3 Габрово 70 - - 70
4 София 60 - - 60
5 Русе 50 - - 50
6 Sombor 40 - - 40
7 Prilep, Macedonia 35 - - 35
8 Варна 30 - - 30
9 Belgrade 25 - - 25
10 София 20 - - 20
11 Свиленград 18 - - 18
12 София 16 - - 16
13-34 Шумен 0 - - 0
13-34 Шумен Школа А&Б 0 - - 0
13-34 Sombor 0 - - 0
13-34 Шумен 0 - - 0
13-34 София 0 - - 0
13-34 Варна 0 - - 0
13-34 Русе 0 - - 0
13-34 Бургас 0 - - 0
13-34 Шумен 0 - - 0
13-34 Sombor 0 - - 0
13-34 Шумен 0 - - 0
13-34 София 0 - - 0
13-34 Габрово 0 - - 0
13-34 Yambol 0 - - 0
13-34 Ямбол 0 - - 0
13-34 Шумен Школа А&Б 0 - - 0
13-34 Плевен 0 - - 0
13-34 Шумен, Школа А&Б 0 - - 0
13-34 Плевен 0 - - 0
13-34 Yambol 0 - - 0
13-34 shumen 0 - - 0
13-34 Смолян 0 - - 0
Партньори
https://www.president.bg/