3
Временно класиране след кръг #2
1. 101
2. 100
3. 86
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете за 2021-2022

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 София 100 - - 100
2 София 85 - - 85
3 Габрово 70 - - 70
4 Русе 60 - - 60
5 Свиленград 50 - - 50
6 Ямбол 40 - - 40
7 Sombor 35 - - 35
8 София 30 - - 30
9 Sombor 25 - - 25
10 Prilep, Macedonia 20 - - 20
11 Шумен 18 - - 18
12 Turturesti, Romania 16 - - 16
13 Sofia 14 - - 14
14 Плевен 12 - - 12
15 Велико Търново 10 - - 10
16 Габрово 9 - - 9
17 Lviv 8 - - 8
18 София 7 - - 7
19 Петрич 6 - - 6
20 Варна 5 - - 5
21-27 София 1 - - 1
21-27 Бургас 1 - - 1
21-27 Варна 1 - - 1
21-27 Габрово 1 - - 1
21-27 Sombor 1 - - 1
21-27 София 1 - - 1
21-27 Сомбор, Serbia 1 - - 1
28-42 Шумен 0 - - 0
28-42 Sofia 0 - - 0
28-42 Sombor 0 - - 0
28-42 0 - - 0
28-42 Пловдив 0 - - 0
28-42 Шумен 0 - - 0
28-42 Шумен 0 - - 0
28-42 Плевен 0 - - 0
28-42 Плевен 0 - - 0
28-42 Бургас 0 - - 0
28-42 Varna 0 - - 0
28-42 Плевен 0 - - 0
28-42 Шумен, Школа А&Б 0 - - 0
28-42 Хасково 0 - - 0
28-42 Shumen 0 - - 0
Партньори
https://www.president.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://www.fmi.uni-sofia.bg/
https://smg.bg/
https://www.tu-sofia.bg/
https://fcst.bg/
https://npmg.org/
https://prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.speedy.bg
https://math.bas.bg/