final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете(младежи) за 2019-2020

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1 Варна 100 85 100 285
2 Габрово 70 100 85 255
3-4 Шумен 85 60 - 145
3-4 Sombor 35 70 40 145
5-6 Плевен 50 35 35 120
5-6 Sombor 20 50 50 120
7-8 София 30 - 70 100
7-8 София 40 - 60 100
9 София 60 16 20 96
10 Плевен 18 30 - 48
11 Плевен - 40 - 40
12 София - 25 12 37
13-14 Crvenka 16 18 - 34
13-14 Sofia - 20 14 34
15 Елин Пелин - - 30 30
16-17 Sofia 25 - - 25
16-17 - - 25 25
18 Хасково - - 18 18
19 Хасково - - 16 16
20 Sombor 14 - - 14
21-25 Ямбол 0 - - 0
21-25 ZAGREB 0 - - 0
21-25 Stara Zagora 0 - - 0
21-25 0 - - 0
21-25 Бургас 0 - - 0
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/