6
Временно класиране след кръг #5
1. 330
2. 270
3. 229
Виж пълно класиране

Класиране от Спринтовете(младежи) за 2020-2021

Позиция Пълно име Град Втори кръг Четвърти кръг Шести кръг Общо
1-2 Варна - 100 - 100
1-2 Шумен 100 - - 100
3 София - 85 - 85
4 Sofia - 70 - 70
5 Габрово 0 60 - 60
6 София - 50 - 50
7 Sofia - 40 - 40
8 София - 35 - 35
9 Габрово - 30 - 30
10-15 София - 0 - 0
10-15 Хасково 0 - - 0
10-15 София - 0 - 0
10-15 Хасково 0 - - 0
10-15 София - 0 - 0
10-15 Банкя - 0 - 0
Партньори
https://www.president.bg/