final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

6ти кръг Спринт

Piles - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Liars and Saints - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Drones - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Substring - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Diagonal sums - 100

Ограничение по време: 1.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Tourism - 150

Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Magnet - 250

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Segments - 300

Ограничение по време: 1.7 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2017 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
 http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.prestigio.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.musala.com/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
https://www.president.bg/