final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

twelve - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

shopcheat - 90 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

painting - 130 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

tsuk - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

meeting - 130

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

flowfield - 160

Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

sgnirts - 180

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук

tickets - 320

Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2019 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/