5ти кръг Маратон

puzzle

Ограничение по време: 10 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 5 / 2016 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/