1
Все още няма класиране

4ти кръг Спринт

symbiosis - 40 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

concentric squares - 70 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

snowflake - 120 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

pairs - 40

Ограничение по време: 0.4 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

famtree - 90

Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

rolling table - 190

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

tik-tok-toe - 300

Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук

logstat - 350

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 4 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2020 може да бъде свалено от тук
Партньори
 https://www.asbis.bg/
https://www.prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.rapido.bg/
https://www.president.bg/