final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

4ти кръг Спринт

Adorable

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Animal

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Prominence1D

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Alchemy

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Three

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Prominence2D

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Blue and Green

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук

Investments

Ограничение по време: 3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2021 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.president.bg/