1
Все още няма класиране

6ти кръг Спринт

Links and Pearls - 40 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Sums - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Chess - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Apartments - 50

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Duel - 100

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Transfer - 150

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Cycle - 220

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук

Tag - 300

Ограничение по време: 6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2021 може да бъде свалено от тук
Партньори