6ти кръг Спринт

Финално класиране

# Име Град Точки за bdz Точки за billiard Точки за lbulbs Точки за puzzle Точки за summer Общ брой точки Точки
1 Ямбол 48.240 0.000 146.053 0.000 445.840 640.133 100
2 София 48.195 - 0.000 0.000 566.246 614.441 85
3 Шумен 25.179 - 147.949 0.000 372.029 545.157 70
4 София 46.344 - 242.125 0.000 - 288.469 60
5 Враца 46.043 - 0.000 - 238.773 284.816 50
6 Пловдив 43.966 - 230.799 - - 274.764 40
7 София 48.649 - 153.523 - - 202.172 35
8 София 15.807 131.790 - 0.000 0.000 147.597 30
9 Павликени 40.803 - 101.866 - - 142.669 25
10 София 30.481 47.353 - - 0.000 77.834 20
11 Плевен 47.560 - - - - 47.560 18
12 Shumen 47.411 - - - - 47.411 16
13 Atlanta 45.917 - - - - 45.917 14
14 Плевен 45.615 - - - 0.000 45.615 12
15 Варна 45.243 - 0.000 - 0.000 45.243 10
16 Велико Търново 43.483 - - - - 43.483 9
17 Враца 39.267 - - - - 39.267 8
18 София 34.866 - 0.000 - - 34.866 7
19 Велико Търново 24.622 - - - - 24.622 6
20 15.982 - - - - 15.982 5
21 София 15.039 - - 0.000 - 15.039 1
22-23 Пловдив 0.000 - 0.000 0.000 - 0.000 0
22-23 Велико Търново 0.000 - - - - 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/