1
Все още няма класиране

1ви кръг Маратон

Дата и продължителност на кръга

Старт: 14.10.2016 / 20:00 ч.
Край: 04.11.2016 / 20:00 ч.

picture

Мисията на Института по математика и информатика при БАН е да допринася активно за научното развитие на математиката и информатиката в национален и световен мащаб и да насърчава и подпомага формирането на бъдещите поколения изследователи в тези области. Затова ние приветстваме усилията на Мусала Софт в работата им с младите таланти и традиционно партнираме на международния конкурс по програмиране CodeIT, в който българските информатици получават възможност да изявят и развият своите умения.


На всички участници в състезанието пожелавам успех!



Чл.-кор. Юлиан Ревалски
Директор на Института по математика и информатика при БАН

Патрон на кръга - Институт по математика и информатика на БАН

Спонсори

Партньори
https://www.president.bg/