6ти кръг Спринт

Дата и продължителност на кръга

Старт: 22.4.2012 / 17:00 ч.
Край: 22.4.2012 / 20:00 ч.

picture
Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” вярваме, че науката е авторитетен способ за възприемане на света около нас и е един от верните пътищата за достигане на познание. Форматът на CodeIT е близо до вас като наука и още по-близо като начин за трениране и развиване на знанията в сферата на информатиката. Пожелавам на състезателите да проявяват въображение в решаването на задачите и да бъдат смели!

Проф. д-р Асен Рахнев, Декан на ФМИ, Пловдивски Университет
„Паисий Хилендарски”

Патрон на кръга - Патрон на 6 кръг - Факултет по Математика и Информатика към ПУ

Партньори