Временно класиране след кръг 5
1.Душко Обрадовић295
2.Boris Mihov235
3.Filip Repman193

2ри кръг Спринт

Дата и продължителност на кръга

Старт: 15.12.2018 / 16:00 ч.
Край: 15.12.2018 / 20:00 ч.

picture
От името на деканското ръководство и академична общност на ФМИ на най-старото и елитно висше училище на Република България - СУ „Св. Климент Охридски“, най-сърдечно Ви поздравявам с упешното справяне с първия кръг и съответно с предизвикателство да участвате във втория кръг на елитния частен международен конкурс по информатика - CodeIT. Състезание, което стимулира и развива качествата на младите програмисти в обстановка най-близка до реалната професионална среда, като същевременно дава възможности за създаване на трайни контакти и възможности за съвместна работа. Факултетът по математика и информатика на СУ, като флагман на университетското образование в професионално направление „Информатика и компютърни науки“ има дългогодишен опит в отстояването и провеждането качествено образование и подготовката на успешни за IT сектора кадри. В същото време обратната връзка с фирмите от сектора и елитните средни училища от страната са наш приоритет. Затова ние се възхищаваме и подкрепяме тази инициатива на Мусала Софт, и пожелаваме още много и все по-успешни издания. Успешно представяне на всички участници!

Доцент Първан Първанов,
Декан на Факултета по математика и информатика,
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
picture
Радвам се, че най-добрият български университет, който през тази година отбелязва 130 години от създаването си, традиционно е партньор на едно от най-престижните състезания по програмиране. Като ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съм горд с постиженията на преподавателите и студентите на Факултета по математика и информатика, защото отличната реализация на възпитаниците ни в България и по света се дължи на солидното академично образование в областта на информационните технологии. Изключително важно е интересът към природните науки като цяло и информационните технологии да бъде стимулиран от ранна възраст. Затова приветствам последователната и дългогодишна работа на „Мусала Софт“ с най-младите таланти. На всички момичета и момчета, които участват в състезанието, пожелавам да направят своите първи успешни стъпки към върха и да изпитат удовлетворението от справянето с предизвикателствата.

Проф. дфн Анастас Герджиков,
Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Патрон на кръга - Доцент Първанов, декан на ФМИ и Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Спонсори

Партньори