2ри кръг Спринт

Ant - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Maxsum - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Strgame - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Chess - 50

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Graph - 130

Ограничение по време: 1.6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Jumps - 150

Ограничение по време: 1.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Protein - 220

Ограничение по време: 3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Rome - 400

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/