1
Все още няма класиране

3ти кръг Маратон

Pinball

Ограничение по време: 5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 3 / 2017 може да бъде свалено от тук
Партньори