4
Временно класиране след кръг #3
1. 220
2. 200
3. 170
Виж пълно класиране

Финално класиране за 2018-2019

Очаквайте след края на финалния кръг
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/