final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

1ви кръг Маратон

Дата и продължителност на кръга

Старт: 12.10.2012 / 17:00 ч.
Край: 05.11.2012 / 23:59 ч.

picture

Мисията на Института по математика и информатика при БАН е активно да допринася за научното развитие на математиката и информатиката в национален и световен мащаб и да насърчава и подпомага формирането на бъдещите поколения изследователи в тези области. Мисията на Мусала Софт е да подкрепя и вдъхновява младите таланти в областта на информатиката. Съвместно разкриваме нови хоризонти пред младите хора и стимулираме състезателен дух, креативност и увереност.


Пожелавам на участниците в конкурса успех и постоянство!Юлиан Ревалски
Чл.-кор. Deputy Director
Научно-изследователска
и научно-приложна дейност
ИМИ БАН

Награди : 1ви кръг Маратон

Наградите са предоставени от Американска фондация за България.

Патрон на кръга - Институт по математика и информатика на БАН

Спонсори

Партньори
https://www.president.bg/