4
Временно класиране след кръг #3
1. 200
2. 185
3. 155
Виж пълно класиране

1ви кръг Маратон

Парашутизъм

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 1 от кръг 1 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Test generator.

Анализ на решението на Владислав Харалампиев, победител в кръга.

Награди : 1ви кръг Маратон

Наградите са предоставени от Американска фондация за България.

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/