Финалът на CodeIT сезон 2021/2022 се проведе присъствено в София на 12-13 юни. Повече информация тук.

final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

pooh - 50

Ограничение по време: 0.1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

nthword - 200

Ограничение по време: 0.1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

metro - 300

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

park - 550

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

countm - 700

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

Партньори
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://www.fmi.uni-sofia.bg/
https://smg.bg/
https://www.tu-sofia.bg/
https://fcst.bg/
https://npmg.org/
https://prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.speedy.bg
https://math.bas.bg/