final
Временно класиране след кръг #6
1. 430
2. 330
3. 259
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

pooh - 50

Ограничение по време: 0.1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

nthword - 200

Ограничение по време: 0.1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

metro - 300

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

park - 550

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

countm - 700

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2012 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Анализ на решението

Партньори
https://www.president.bg/