5
Временно класиране след кръг #4
1. 285
2. 200
3. 175
Виж пълно класиране

1ви кръг Маратон

Cats vs Dogs

Ограничение по време: 5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 1 / 2017 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/