Временно класиране след кръг 4
1.Boris Mihov235
2.Душко Обрадовић210
3.Nemanja Majski181

6ти кръг Спринт

StringK - 50

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

Words_junior - 150

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

Hacking - 200

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

Destruction - 50

Ограничение по време: 0.4 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

NotDecreasing - 130

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

Words - 150

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

Travelling - 250

Ограничение по време: 3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук

Comparison - 350

Ограничение по време: 4 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2022 може да бъде свалено от тук
Партньори