4ти кръг Спринт

Basketball - 40 (Junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Tourism - 80 (Junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.4 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Inversions - 110 (Junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Battle - 50

Ограничение по време: 0.6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Xor - 100

Ограничение по време: 0.7 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Inversions - 130

Ограничение по време: 0.6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Clothes - 180

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук

Even - 250

Ограничение по време: 3.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2023 може да бъде свалено от тук
Партньори