5
Временно класиране след кръг #4
1. 225
2. 165
3. 160
Виж пълно класиране

4ти кръг Спринт

Финално класиране

# Име Град Точки за battle Точки за xor Точки за inversions Точки за clothes Точки за even Общ брой точки Точки
1 Ямбол 34.030 94.326 94.065 148.425 - 370.846 100
2 Sombor 31.411 87.927 104.217 0.000 - 223.555 85
3 Габрово 36.415 83.781 102.398 - - 222.594 70
4 Sombor 0.000 90.920 113.046 0.000 - 203.966 60
5 Плевен - 62.295 69.153 - - 131.448 50
6 Шумен 41.408 76.122 - - - 117.530 40
7 Пловдив 35.153 78.483 - - - 113.635 35
8 Lviv 42.929 69.340 0.000 - - 112.269 30
9 Sombor 30.799 52.052 - - - 82.851 25
10 Sofia - 75.194 0.000 - - 75.194 20
11 Сомбор, Serbia 38.649 - - - - 38.649 18
12-26 Хасково - 0.000 - - - 0.000 0
12-26 София 0.000 - - - - 0.000 0
12-26 Shumen - 0.000 0.000 - - 0.000 0
12-26 Шумен, Школа А&Б - - - - 0.000 0.000 0
12-26 Варна - - 0.000 - - 0.000 0
12-26 Bački Monoštor 0.000 - - - - 0.000 0
12-26 Варна 0.000 0.000 - - - 0.000 0
12-26 Sombor 0.000 - - - 0.000 0.000 0
12-26 Sombor 0.000 - - - - 0.000 0
12-26 Sombor, Serbia 0.000 - - - - 0.000 0
12-26 Варна 0.000 0.000 - - - 0.000 0
12-26 Sombor 0.000 - - - - 0.000 0
12-26 Шумен 0.000 0.000 - - - 0.000 0
12-26 Шумен 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000 0
12-26 Шумен, Школа A&B 0.000 - - - - 0.000 0
Отбелязаните със * състезатели участват и в младежкото класиране.
Партньори