0

1ви кръг Маратон

Дата и продължителност на кръга

Старт: 18.10.2011 / 11:00 ч.
Край: 10.11.2011 / 19:00 ч.

picture

За Института по математика и информатика (ИМИ) е чест да партнира на Мусала Софт в провеждането на първия кръг на новото българско състезание CodeIT. Често с подготовката, получена в България, младите хора намират успешна професионална реализация в чужбина. Като илюстрация на особения вид творчество при работата над състезателните теми и на запазената българска марка в тази високоинтелектуална сфера ще припомня думите на един от нашите най-изявени олимпийци по информатика - Веселин Кулев: „ИМИ ни показа пътя и тези, които имат волята и способностите, го следват, колкото и да е труден...”


На всички участници в CodeIT пожелавам постоянство по пътя за развитие на таланта им и успех в срещите им с новите състезателни предизвикателства!Акад. Стефан Додунеков,
директор на ИМИ-БАН

Патрон на кръга - Институт по математика и информатика на БАН

Спонсори

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.tu-sofia.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.fmi-plovdiv.org/index.jsp?ln=1&id=58
http://www.musala.com/bg/
http://wwwen.zte.com.cn/en/
http://zaednovchas.bg/
http://codeit.bg/pages/final
http://www.basscom.org/
http://melon.bg/
http://www.brother.bg/
http://www.bait.bg/
http://www.cnsys.bg/index.php
http://www.ogy-edimit.com/
http://www.brainware-bg.com/
http://joyoptics.com/
http://www1.lexmark.com/bg_BG/
http://www.freckles.bg/
http://www.computel.bg/
http://www.milleniumbg.eu/bg/
http://www.infodar.com/
http://gornabania.com/
http://www.emiroglio-wine.com/bg/about.html
http://www.bitebg.com/
http://www.dealers.maserati.com/dealers/bg/bg/gransportauto/index/dealer/about-us.html